Přichází doba Vánoc! Vánoční stromy republiky se rozsvěcují.

Tradice vzniklá v Dánsku.

Stalo se tradicí měst a obcí, že v předvánočním čase  vybírají  vhodné  vzrostlé smrky, jedle, nebo borovice, aby tyto byly důstojně vztyčeny na místech, kde by nejlépe zdůraznily pravou symboliku vánočních svátků.  Nejen v  církevní obřadnosti, ale především v charitativní pomoci lidem, kteří jsou svou nemocí nebo osamělým životem odloučeni od společnosti, rodiny i  společenského  života.

Mnoho lidí neví, že umisťování vánočních stromů na veřejných prostranstvích s bohatými kulturními programy mají místo vzniku v Dánsku.

První slavnostně osvětlený vánoční strom byl umístěn na hlavním náměstí  Rådhuspladsen – Radničním náměstí v Kodani v roce 1914. V hrůzné době  propuknutí světového válečného konfliktu. V neutrálním Dánsku.  Charitativní akce nesla motto : „Všichni všem“.  Peníze vybrané pod stromem byly rozděleny mezi dobročinné organizace.  Vznikla  tradice,  která se posléze ujala i v jiných státech světa.

Jak pronikla vánoční tradice stavění Stromu republiky  do Československa?

Doslova tajemně. Osudovou událostí. Životem těžce zkoušený Rudolf Těsnohlídek, duchovní otec  legendárních příhod  lišky Bystroušky, později umocněné hudbou geniálního Leoše Janáčka zveřejnil  událost:  22.prosince 1919 šel soudní oficiál Josef Tesař z Brna, posluchač akademie výtvarných umění František Koudelka a Rudolf Těsnohlídek do lesů u Bílovic. Pro jejich brněnského přítele chtěli uříznout vánoční stromek – jedličku. V příkrém srázu Palackého údolí za studánkou se pustili do nízkého lesa, protože ve vysokém lese se již v pozdním odpoledni stmívalo. Přibližně  dvě stě kroků od cesty slyšeli podivný nářek. V prvních momentech si všichni mysleli, že ten stále slábnoucí hlas patří poraněnému kolouškovi. Jaké bylo však jejich překvapení, když pod vzrostlým, osamělým smrkem našli malé robátko, schoulené na rozvinuté peřince.

Rudolf Těsnohlídek a jeho dva přátelé odnesli nebohé dítě na četnickou stanici. Když se dítě – holčička, probralo znovu k životu, byli všichni přítomní uneseni výrazem krásných dětských očí, v kterých se ještě zračil prodělaný strach.  Nalezené dítě, dva dny před  Štědrým  večerem, jeho osud, u všech přítomných vyvolal silné  podobenství  Vánoc. Zrození v Betlémě.

Nalezená dívenka v předvánočním čase přivedla Rudolfa Těsnohlídka k dlouhodobému zájmu o charitativní činnost, zejména o opuštěné děti. Těsnohlídek byl znalcem severské literatury i života. Vybavil si událost, ke které došlo v Kodani v roce 1914.  Na náměstí v centru Kodaně byl vztyčen veřejný vánoční strom. Byla uspořádána charitativní sbírka. Proč tedy neuspořádat podobnou charitativní sbírku pod vztyčeným vánočním stromem v nové československé republice?  Svůj úmysl poprvé zveřejnil v Lidových novinách  18.prosince 1921.

Nesmírné úsilí vynaložené pro uspořádání podobné akce s charitativními cíli došlo naplnění. První vánoční strom byl vztyčen v Brně 1924.  Vybráno bylo náměstí Republiky. Celou akci  zorganizoval  Rudolf Těsnohlídek za podpory nové Československo – dánské společnosti. Na stožáru vedle vánočního stromu vlála československá a dánská vlajka. Hrály se obě státní hymny. Jeden z prvních darů po strom na Štědrý den 1924 věnoval dánský konzul v  Brně  Alfred Weinberger. Dánská inspirace se stala i československou, následně českou tradicí.

Rudolf Těsnohlídek rovněž vyvíjel úsilí pro vybudování brněnského Dětského domova. Ten když byl slavnostně otevřen, byl pojmenován podle dánské královny Dagmar, dcery Přemysla Otakara I. a jeho manželky Markéty. Ta se počátkem 13.století  provdala za dánského krále Valdemara II. V Dánsku byla nesmírně  oblíbena  i pro svou dobročinnost.

Jaká byla osobní životní pouť nalezené holčičky?

Holčička, kterou Rudolf Těsnohlídek se svými přáteli v předvánočním čase našel, dále prožila svůj život šťastně. Dostala jméno Liduška.  Našla domov v  nové a  přívětivé rodině. Vyučila se prodavačkou. Provdala se za profesora gymnazia. Odstěhovali se do Prahy, kde žila až do poloviny devadesátých let. Zemřela takřka osmdesátiletá…

Epilog

Postůjte pod vánočním stromem. Společně pomáhejme rozsvítit světlo v duších lidstva, světlo lásky a porozumění. Vzpomeňte na básníka, spisovatele, muže utrápeného životní poutí,  který si ve svém srdci zachoval hluboký soucit a schopnost pomáhat druhým.

Alena a Jaroslav Klempířovi, prosinec 2018.


 

VIDEO

Plavby ledovým královstvím

» zobrazit videogalerii
Recenze II. vydání knihy o Grónsku
Nabídka vzdělávacích programů!

Přednáška o Grónsku

O poznaném životě v zemi Eskymáků, zemi ledu, vyprávějí Alena a Jaroslav Klempířovi.

Zobrazit více info
NAŠE AKCE

Na kávě s Otomarem Dvořákem

Manželé Klempířovi již podruhé hosty pořadu Na kávě s Otomarem Dvořákem. Co se nevešlo do prvního pořadu na vás čeká 12.9. 2023. První pořad měl obrovský úspěch a už v průběhu večera vyplynulo to, že [...]

ZOBRAZIT VÍCE AKCÍ
KONTAKTUJTE NÁS

Alena Klempířová a Jaroslav Klempíř


+420 271 911 401
klempirovi@seznam.cz

Chcete se dozvědět podrobnosti o plánovaných akcích? Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

Malý česko-grónský slovník

Prohlédněte si náš skromný česko - grónský slovníček. Jistě to pro Vás bude zajímavé...

ZOBRAZIT VíCE

(c) Copyright 2011 - Polární svět. Všechna práva vyhrazena.


Vytvořil NAUSUS s.r.o.